Privacy

Onze firma draagt de bescherming van uw persoonlijke gegevens hoog in het vaanden en wij houden ons strikt aan de geldende regels van gegevensbeveiliging.  Door onze onderneming worden persoonsgerichte gegevens uitsluitend voor technische of organisatorische redenen verzameld.  In geen geval geven wij uw gegevens door aan derden.  De hiernavolgende verkklaring geeft u een overzicht van onze maatregelen ter bescherming van uw privacy en vermeld welke gegevens voor welke doeleinden worden opgeslagen.

 

Gegevensverwerking op deze internetsite
Wij gebruiken automatisch uw server-logbestanden, die uw server aan ons doorgeeft, en slaan deze vervolgen op.  Deze gegevens zijn:
  - Browsertype en versie
  - Gebruikte besturingssysteem
  - Ingestelde resolutie en kleurdiepte
  - referrer URL (de ervoor bezochte pagina indien van toepassing)
  - Hostname / IP-Adres van uw computer
  - Tijdstip en datum van de serveraanvraag
Deze gegevens zijn niet persoonlijk identificeerbaar en ze worden op geen enkele manier gekoppeld aan gegevens uit andere bronnen.


Newsletter

Wanneer u zich registreert om onze newletter te ontvangen, wordt uitsluitend uw e-mailadres in onze adresdatabank opgeslagen.  Elke nieuwsbrief die wij versturen bevat onderaan een link waarmee u zich uit de verdeellijst kunt uitschrijven.

Formulieren

De inhoude van de verplichte velden uit de webformulieren en occasioneel uit de niet-verplichte velden worden lokaal opgeslagen in onze adressendatabank voor de verwerking van uw aanvragen.

Bezoekersgedrag

Om onze website beter af te stemmen op de wensen van de bezoeker, worder op meerdere plaatsen Google Analytics Tracking Codes gebruikt.  De gegevens over het bezoekergedrag die via deze codes opgeslagen worden, bevatten geen enkele verwijzing naar de identiteit van de gebruiker.  Evenmin zullen ze nooit - nu of in de toekomst - met persoonsgegevens worden gekoppeld.

Informatierecht

U hebt te allen tijde recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun oorsprong en het doel waarvoor ze aangewend worden.  Informatie over de opgeslagen gegevens verkrijgt u van onze privacymedewerker via het contactformulier.

Bijkomende informatie

Wij hechten veel belang aan uw vertrouwen en staan u tijdens de kantooruren graag te woord over de verwerking van uw persoonsgegevens.  Wanneer u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebt over de bescherming van de persoonsgegevens of over een bepaald punt meer informatie wenst, kunt u zich via het Contactformulier  tot onze privacy medewerker wenden.


Opmerkingen over Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google").  Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.  De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar de servers van Google in de Verenigde Staten.  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.  Google mag deze informatie aan derden verschaffen in het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de infromatie namens Google verwerken.  Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt de installatie van cookies verhinderen in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.  Wij verwijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.  Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Verdere informatie hierover vindt u onder de Algemene Voorwaarden van Google: http://www.google.com/analytics/nl-NL/tos.html 

Gelieve ook de databerschermingsverklaring van Google te lezen op: http://www.google.com/intl/nl/privacypolicy.html#information

Het verzamelen en oplsaan van gegevens kan op elk moment worden ingetrokken met betrekking tot toekomstige diensten http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl  Wat het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen betreft, willen wij erop wijzen dat deze website Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()“ gebruikt, en dus IP-adressen alleen afgekort verder worden verwerkt om een mogelijk direct verband met personen uit te sluiten.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekstbestand waarin internetinstellingen opgeslagen zitten. Bijna elke website gebruikt cookies.

Bij uw eerste bezoek aan een website wordt het door uw internetbrowser gedownload. Indien u deze website de volgende keer met hetzelfde apparaat bezoekt, wordt het cookie en de daarin opgeslagen informatie teruggestuurd naar ofwel de website die het geplaatst heeft (first party cookie) ofwel naar een andere website waartoe het behoort (third party cookie). Zo herkent de website dat hij met deze browser al eens werd opgeroepen, en verschilt in sommige gevallen de weergegeven content.

Sommige cookies zijn erg nuttig omdat ze de online-ervaring bij een volgende bezoek aan een website kunnen verbeteren. Op voorwaarde dat u hetzelfde apparaat en dezelfde browser als de eerste keer gebruikt, herinneren cookies zich bv. uw voorkeuren, zeggen ze hoe u een pagina gebruikt en passen ze het aanbod aan uw persoonlijke interesses en behoeften aan.

Afhankelijk van hun functie en het vooropgestelde doel, kunnen cookies worden onderverdeeld in 4 categorieën*: strikt noodzakelijke cookies, functionele cookies, prestatiecookies, en cookies voor marketingdoeleinden.

 

UW COOKIE-INSTELLINGEN OP DEZE WEBSITE.

Cookies op deze website waarvoor geen toestemming vereist is.

Strikt noodzakelijke cookies, ook wel “strictly necessary” genoemd, garanderen functies zonder dewelke u deze website niet kunt gebruiken zoals gepland. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt door ons en vallen onder de zogenaamde first party cookies. Ze worden alleen op uw computer opgeslagen voor de huidige browsersessie. Strikt noodzakelijke cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij het oproepen van de voertuigconfigurator een versie krijgt, waarvan de bandbreedte van de datahoeveelheid overeenstemt met de door u gebruikte internetverbinding. Verder garanderen deze cookies bijvoorbeeld bij een paginawissel de functie van een overgang van http naar https, en dus blijven de verhoogde veiligheidsvereisten voor gegevensoverdracht behouden. Dit soort cookie bevat ook uw beslissing met betrekking tot het gebruik van cookies op onze website. Voor het gebruik van strikt noodzakelijke cookies is uw toestemming niet vereist.

Strikt noodzakelijke cookies kunnen via de functie van deze website niet uitgeschakeld worden. U kunt cookies wel op elk ogenblik in uw browser uitschakelen.

Cookies waarvoor toestemming vereist is

Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken, vervullen een belangrijke taak. Zonder deze cookies staan de functies die het mogelijk maken om comfortabel op onze website te surfen, zoals bijvoorbeeld vooraf ingevulde formulieren, niet meer ter beschikking. Door u ingegeven instellingen, zoals bijvoorbeeld de taalkeuze, kunnen niet worden opgeslagen en moeten dus op elke pagina opnieuw worden opgevraagd. Verder hebben wij niet langer de mogelijkheid om u individueel aangepaste aanbiedingen voor te stellen.

Wij integreren ook content van derden op deze website. Deze derdenaanbieders kunnen theoretisch cookies plaatsen wanneer u onze website bezoekt en daardoor bijvoorbeeld de informatie verkrijgen, dat u onze website hebt opgevraagd. Bezoek de websites van de derdenaanbieders voor meer informatie over hun gebruik van cookies. Wanneer u ervoor kiest om uw toestemming voor het gebruik van cookies met toestemming niet te geven of te herroepen, kunt u alleen gebruikmaken van die functies op onze website, die wij zonder deze cookies kunnen garanderen. Delen van de website die potentieel de technische mogelijkheid bieden om content van derden te integreren en dus third party cookies te plaatsen, zijn in dat geval voor u niet toegankelijk. Daarover wordt u geïnformeerd via een bericht. Wilt u in dat geval de inhoud van de website toch gebruiken, dan is dit mogelijk op voorwaarde dat u instemt met het gebruik van cookies met toestemming. Gebruik daarvoor de op onze website op die plaats ter beschikking gestelde functie voor toestemming. Wanneer u cookies principieel niet wilt toelaten, kunt u dit ook in uw browser instellen.

U vindt meer informatie over cookies waarvoor toestemming vereist is, de verschillende categorieën cookies, het gebruik van cookies en tracking op deze website, en hoe u cookies kan beheren en verwijderen hieronder.

 

BEHEER EN VERWIJDEREN VAN COOKIES

Met betrekking tot het beheer van de cookies en uw voorkeuren daaromtrent, werkt iedere webbrowser anders. Dit staat beschreven in het hulp menu van uw webbrowser, die u uitlegt hoe u uw voorkeuren omtrent de cookies kan aanpassen. 

Hieronder vindt u de handleidingen van de voornaamste webbrowsers over het beheer van de cookies. 

Voor Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-BE/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Voor Safari: http://support.apple.com/kb/index?page=search&product=&q=manage%20cookies%20safari
Voor Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&hlrm=en&answer=95647
Voor Firefox : http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Voor Opera : http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html 

 

*CATEGORIEËN 

Afhankelijk van hun functie en het vooropgestelde doel, kunnen cookies worden onderverdeeld in 4 categorieën*: strikt noodzakelijke cookies, functionele cookies, prestatiecookies, en cookies voor marketingdoeleinden.

Strikt noodzakelijke cookies

Strikt noodzakelijke cookies zijn nodig opdat u een website kunt bezoeken en gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de functies van de website niet worden gegarandeerd, bijvoorbeeld dat de tijdens een bezoek uitgevoerde handelingen (bv. tekstingave of voertuigconfiguratie) behouden blijven, ook wanneer u tussen verschillende pagina’s navigeert.

Functionele cookies

Functionele cookies maken het een website mogelijk om reeds ingegeven gegevens (zoals bv. gebruikersnaam, taalkeuze of woonplaats) op te slaan en de gebruiker verbeterde, persoonlijkere functies aan te bieden. Een website zou bijvoorbeeld lokale prijsrelevante btw-informatie kunnen aanbieden wanneer hij een cookie gebruikt om de regio op te slaan waarin de gebruiker zich bevindt. Functionele cookies worden daarnaast ook gebruikt om gevraagde functies zoals het afspelen van video’s mogelijk te maken. Deze cookies verzamelen anonieme informatie, ze volgen niet uw bewegingen op andere websites.

Prestatiecookies

Prestatiecookies verzamelen informatie over de gebruikswijze van een website – bijvoorbeeld welke pagina’s een bezoeker het vaakst opvraagt en of hij foutmeldingen van websites ontvangt. Deze cookies slaan geen informatie op die de gebruiker kan identificeren. De verzamelde informatie wordt gebruikt voor rapporten in geaggregeerde en anonieme vorm. Deze cookies worden alleen gebruikt om de prestaties van een website en dus de beleving van de gebruiker te verbeteren.

Cookies voor marketingdoeleinden

Cookies voor marketingdoeleinden worden gebruikt om gerichte, voor de gebruiker relevante en aan zijn interesses aangepaste reclameboodschappen weer te geven. Ze worden ook gebruikt om de weergavefrequentie van een reclameboodschap te beperken en de doelmatigheid van reclamecampagnes te meten. Ze registreren of men een website al dan niet heeft bezocht. Deze informatie kan worden gedeeld met derden, zoals bv. adverteerders. Cookies ter verbetering van de doelgroepaanspreking en reclame worden vaak gekoppeld aan bijkomende functies van derden.

  
Back to top